Нашите услуги

Богат опит в проверката и поддръжката на тахографи

Издаване на Протоколи

Издаване на Протоколи от периодични проверки на всички видове Интелигентни, Цифрови и Аналогови тахографи в съответствие със Законодателството.

Архивиране и анализ

Архивиране на информация, визуализиране и запис върху електронен носител от дигитални тахографи и карти на водачи, съобразно Регламент 561/2006 .

Ремонт на тахографи

Сервизът е оборудван с необходимата апаратура и инструменти за извършване на монтаж, калибриране, диагностика и ремонт на аналогови тахографи.