Изтегляне и съхранение на данни

Посещения: 1567

Данните за водача трябва да бъдат изтеглени не по-късно от 28 дни, тези на масовата памет на тахографа не по-късно от 90 дни.

  • Законодателен справочник: Рег. ЕО 581/2010 .

Компанията трябва да съхранява данните за регистрация, данните от картата на водача и данните за масовото съхранение на тахографа в хронологичен ред и в четлива форма за една година от датата на използване . Освен това, той е длъжен да предостави копие от данните на водачите, които го поискат, и да го предостави на компетентните органи за контрол.

  • Законодателен справочник: Регламент на ЕО 3821/85 чл. 14 в. 2 .